Intalaciones d'aigua

Intalaciones de agua

La qualitat de l'aigua en l'habitatge, especialment per a consum humà, és una prioritat. Per a això, la normativa vigent exigeix que la instal·lació compleixi uns requisits de salubritat.

En primer lloc, la dimensió de la instal·lació ha d'estar d'acord amb el cabal i pressió de la mateixa, Per a això és necessari un equip de professionals que sàpiguen dimensionar les instal·lacions. Quant als materials, les canonades i accessoris no han de presentar concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos. Aquests valors es recullen en el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix la necessitat que l'aigua de consum humà sigui "salubre i neta".
 
 
Entre els nostres serveis oferim:
  • Instal·lació de muntants d'aigua i reparació dels mateixos.
  • Canvi de bateries a comunitats de veïns.
  • Instal·lacions en habitatges i industrials.

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat